El produktion

I Komstad produceras miljövänlig el. Ett normalår produceras ca 150 000kWh från 5 turbiner. Sedan 2011 har delar av systemet kunnat automatiseras tack vare en donation. Automatiken sköter den stora turbinen och en utskovslucka.

I Komstad startade elproduktion tidigt. En utförlig beskrivning av likstömsperioden finns i denna pdf.