Jonas Brunck

Vi har utställningen som beskriver Sverige under 1600-talet. Flera smålänningar har medverkat i grundandet av kolonier i ”Amerika” vid den här tiden t.ex Peter Minuit och Johan Printz (Björnsson). Enligt historien gav Jonas Brunck från Småland 200 år efter sin död, namn åt stadsdelen The Bronx i New York.

Jonas uppger i ett holländskt dokument från 1638 att han kommer från ”Coonstay smolach” vilket har tolkats till ”Komstad Småland”.

Här i Komstad finns inga säkra källor om Jonas barndom så som födelseplats, föräldrar eller dop i någon kyrka.

Släkten Brunck (Bronck) finns däremot väl dokumenterad i Tossegärde, Bäckaby Vetlanda kommun.

Enligt ny forskning från 2013 framgår att det inte finns några säkra källor var Jonas Brunck (Bronck) egentligen är född men förmodligen är hans födelseplats Bäckaby i Vetlanda kommun och Jon Brunck är hans far. (Därav namnet Jonas Jonsson Brunck). Märit Jonsdotter Brunck som bodde en tid i Komstad och var gift med Jon Nilsson är möjligen en syster till Jonas. De fick tre barn: Peder, Ingeborg och Olof.

Flera länder har genom tiderna angetts som ursprung för Jonas Brunck (Bronck)  bl.a Holland, Danmark och Färöarna. I flera av länderna finns minnesmärken uppsatta och gator uppkallade efter Jonas.

År 1639 seglade han med sin fru från Holland till kolonin New Amsterdam i Amerika. Han köpte mark av indianerna och arrenderade ut till nybyggare. Jonas dog under oklara omständigheter redan 1643 och hans mark bytte ägare. Ca 200 år senare när man namngav de olika stadsdelarna i New York fann man kartor från 1600-talet och Brunks (Bronck) mark blev enligt historien namnet på stadsdelen The Bronx.

Här i Komstad finns också en sammanställning om släkten Brunck i Bäckaby. Den är gjord av Gudrun Ragnerby som är en erfaren släktforskare. Hon har under en längre tid studerat Västra härads domböcker, kyrkans handlingar i Fröderyd samt skattelängden Älvsborgs lösen från 1600-talet.

 

Kommentera