Häradshäkte

Tingshusarresten

”Från 1734 fram till 1909 var Komstad häradets tingsplats. Tingshuset från 1734, kanske byggdes det något år senare, står ännu kvar på plats i byn. Det är det äldsta ännu bevarade tingshuset i länet, fast det nu är degraderat till sommarbostad.
Nytt tingshus byggdes 1825 i byns östra kant. Det var i bruk till 1909, då tinget överfördes till Sävsjö. Huset revs efter ett par år och flyttades till Vrigstad, där det nu i nära oförändrat skick fungerar som pensionat (Granbackens Hotell och Pensionat).
Arresten, som i dagligt tal kallas ”häktet”, står kvar och kom till samtidigt som tingshuset 1825. Den har använts endast som förvaringsarrest för brottslingar under tingsförhandlingarna. Stiftelsen Komstad Kvarn är nu förvaltare av byggnaden.