Komstad kvarn

Komstad kvarn är ett av traktens mest sevärda besöksmål.
Inte minst ur ett historiskt perspektiv. Här kan man tycka tiden stått stilla.

Under fliken gruppresor finns förslag till dagsresor under 2019.
Vi planerar nya resmål på våra dagsresor där även företagsbesök kan ingå.

 

Området där lanthandeln ligger återspeglar hur en by kunde se ut i början av 1900-talet där kvarnen vid ån med sin verksamhet var ett centrum. Lanthandeln har kvar sin inredning och en del varor från tiden innan den stängdes 1975. Kvarnstensfabriken, ramsågen från 1871 som drivs med vattenhjul som förr i tiden och mycket annat.

I   

 Vi svarar på förfrågningar under vintertid på mailen.

Telefon: 0725240450
Mail:info@komstadkvarn.se

Välkomna!
Anna-Karin och Olof