Sågarna

 Ramsågen, fasad Storskifte genomfördes i Komstad 1803-4. I handlingarna noteras, att ”Quarn och Såg skall hädanefter som hittills samfält till hela byelaget bibehållas” . Såg fanns således i Komstad redan före 1803, men när den första byggdes, vet man förstås inte. Enligt traditionen skall det ha legat en såg vid ån något hundratal meter norr om Kringlan, alltså i närheten av det tidigare kvarnstället.
På 1803 års skifteskarta är sågen inritad omedelbart norr om fallet, d v s där ramsågen nu ligger. Denna byggdes samtidigt som kvarnen år 1871. Även här gjordes ett mycket gott arbete och den välbyggda och stabila grunden och byggnaden är fortfarande helt intakta.
Ännu en såg sattes upp 1871. I den gamla kvarnbyggnaden på södra sidan om fallet inrättades nämligen en cirkelsåg. Båda sågarna drevs från början med vattenhjul men lades så småningom om till turbindrift, ramsågen 1909 och cirkelsågen 1935. En tid användes båda sågarna jämsides, varvid man sågade det grövsta timret på ramsågen. I ramen kan man sätta in upp till nio blad.
Cirkelsåg     Cirkelsågen, nu eldriven, används fortfarande vid behov, medan verksamheten vid ramsågen upphörde 1946. Ramen är dock fullt brukbar och lär som sådan vara unik i länet. Den kan nu åter drivas av det nybyggda vattenhjulet. Vi kan nu visa hur vattendrift fungerar.