Smedja

Smedjan Den lilla smedjan strax intill kvarndammen vid ramsågen är nyuppförd och blev färdig 1989. Någon förvanskning av miljön är det inte fråga om, ty smedja har en gång funnits i närheten. Den nya smedjan är fullt utrustad med härd, städ och verktyg. De senare, som till stor del är gamla och handsmidda, har donerats av Komstadsmeden Jan-Åke Petersson till Hembygdsföreningen, som deponerat dem här.