Lanthandlarbyggnad

Lanthandelsbyggnaden tillika bostad för handlaren uppfördes år 1923. Lanthandelsbyggnaden är en central del i kulturmiljön och används idag som kafélokaler. Lanthandeln utgör samtidigt ett muséum med välbevarad inredning och många tidstypiska föremål på hyllorna.