Kvarnstenstillverkning

Kvarnsten Carl Lokrantzs nästa nyanläggning blev en liten verkstad för tillverkning av kvarnstenar. Den lades i en liten byggnad strax väster om kvarnen. Han fick patent på tillverkningen år 1907 och de gjutna kvarnstenarna från Komstad blev snart väl kända och spreds ut över världen. Alltsedan 1909 är stenarna i kvarnen av egen fabrikation.
Kvarnstensfabriken är sedan länge den enda i landet. F n ligger dock tillverkningen nere, då den sista kunden, en trämjölsfabrik, för några år sedan övergick till annan malmetod.