Stiftelsen

Stiftelsen Komstad Kvarn i Komstad by, Sävsjö kommun

Stiftelsen skapades 1987 genom donation av fd bankdirektören Bror Carlsson och hans hustru Evy, född Lokrantz. Syftet var att för framtiden bevara en hantverksby som den tedde sig vid 1900-talets första hälft. Miljön får ej förändras, byggnader med utrustning skall bevaras och hållas i funktionsdugligt skick.
Komstad by ligger mitt i det gamla odlingslandskapet. Vidsträckta ängs- och hagmarker i anslutning till stiftelsen.