Om Komstad

Komstad är klassat som riksintresse för kulturmiljövåden med motiveringen, ”Bymiljö och före detta häradscentrum för Västra härad. (Kvarnmiljö, Tidigindustriell miljö).”
Komstad är en delvis utskiftad bykärna med manbyggnader från tiden 1850 – 1921 och odlingslandskap med bevarade ängs- och slåttermarker. I bymiljön ingår bland annat kvarn, ram- och cirkelsåg, kvarnstensgjuteri, lanthandelsbyggnad med välbevarad inredning. Komstad var i äldre tider en betydelsefull plats i Västra härad. Här låg häradets tingsplats med häradshäkte som finns bevarat än idag liksom ett tingshus som numera fungerar som privatägt fritidshus. Tingshus och gästgiverirörelse har funnits här mellan 1734 och 1908.