Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse består av:

ordf. Christer Rostedt (naturskyddsför.)
v ordf./sekr. Olof Mill (hembygdsför.)
kassör Krister Ek (byalaget)
ledamöter: Stig Karlsson (LRF)
Mattias Sörensen (Länsstyrelsen)
Suppleanter: Britt-Marie Andersson (naturskyddsför.)
Jan-Olof Johansson (hembygdsför.)
Kjell Holm (byalaget)
Kenneth Gustavsson (LRF)
Åsa Thorsell (Länsstyrelsen)

Frågor till stiftelsen skickas till stiftelsen@komstadkvarn.se